weetjes over bestuurrecht

Weetjes over bestuursrecht

In Nederland kennen we talloze verschillende rechtsgebieden. De meeste mensen hebben gedurende hun leven te maken met diverse rechtsvormen. Denk maar eens aan het arbeidsrecht, hier heb je mee te maken als je alle zaken omtrent het werkleven onder de loep wilt nemen. Ook het Personen- en Familierecht wordt doorgaans vaak toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van een erfenis of het invoeren van een echtscheiding. Over deze rechtsgebieden weten we doorgaans heel veel, simpelweg omdat we er vaak gebruik van maken. Het bestuursrecht is echter een stuk minder bekend. Deze beslaat alle besluiten die te maken hebben met de overheid. Als de overheid een uitspraak doet over een uitkering, verblijfsvergunning of dwangbevel is het mogelijk om bezwaar te maken via de bestuursrechter. Wij geven je 3 weetjes over het bestuursrecht die jij nog niet wist.

De bestuursrechter komt enkel in beeld na de uitspraak van de overheid

Wat is bestuursrecht eigenlijk? Dat is een vraag die veel mensen zich afvragen als ze te maken krijgen met ‘onrecht’ door de overheid. Ze weten niet hoe ze bezwaar kunnen maken en ook niet wat een bestuursrechter precies inhoudt. Het gevolg is dat mensen al gauw akkoord gaan met een beslissing, ondanks dat hun gevoel zegt dat er iets niet klopt. Als Nederlandse burger heb jij het recht om voor jouw belangen op te komen. Als er niet rekening is gehouden met bepaalde situaties of als de wet niet correct is nageleefd, is het voor jou mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Zodra de overheid een beslissing heeft gemaakt is het verstandig om eerst bij de overheid zelf bezwaar aan te tekenen. Een bestuursrechter komt enkel in beeld als beide partijen al zelf geprobeerd hebben om het op te lossen. Als de overheid het bezwaar afwijst, zal de bestuursrechter een definitief oordeel doen. Hier moeten beide partijen zich aan houden.

Hoger beroep is mogelijk

In sommige situaties komt het voor dat de uitspraak van de bestuursrechter nog niet overeen komt met jouw ideeën. In dat geval is het verstandig om overleg te voeren met jouw advocaat. Bekijk samen hoeveel kans er is dat een andere rechter wel akkoord zou gaan met het getekende bezwaar. Als de advocaat deze kans zeer positief inschat, kunnen jullie ervoor kiezen om in hoger beroep te gaan. Dit is mogelijk via een andere rechterlijke instantie. Deze beoordeelt de onjuistheden of gebreken in de vorige zaak en doet vervolgens een nieuwe uitspraak.

Het aantal bestuurszaken neemt fors af

Het afgelopen jaar zagen we dat het aantal rechtszaken fors afgenomen is. Vooral bestuurszaken werden veel minder gevoerd in de rechtbank. In 2018 was er sprake van een daling van maar liefst 15%. Dit heeft veel te maken met de manier waarop de overheid nu communiceert met de burgers. We worden geïnformeerd via getailleerde websites, folders en flyers over bestuurszaken en weten doorgaans precies waar we recht op hebben. Dit voorkomt veel ontevredenheid en aanvragen die niet door de overheid in behandeling genomen kunnen worden. De daling van het aantal bestuurszaken is een goed teken voor het contact tussen de Nederlandse burger en de overheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.