Moet er belasting worden betaald over een schadevergoeding.v1

Moet er belasting worden betaald over een schadevergoeding?

Wanneer u betrokken bent geweest bij een ongeval waaraan u zelf geen schuld had, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De (verzekeraar van de) tegenpartij moet die aan u betalen. Dat kan al snel om een flink bedrag gaan, omdat u diverse schadeposten kunt verhalen. Moet u over het bedrag dat u ontvangt als schadevergoeding ook nog belasting betalen? In dit artikel leest u alles over de fiscale behandeling schadevergoeding.

Schadevergoeding heeft geen invloed op uw inkomstenbelasting

Heeft u bij een ongeval, buiten uw schuld om, letsel opgelopen dan kunt u hiervoor mogelijk een schadevergoeding ontvangen. Door het ongeval is het mogelijk dat u wellicht langere tijd niet in staat bent om te werken. Het kan zijn dat er ook eigen materiaal beschadigd geraakt is. Wanneer u een schadevergoeding ontvangt hoeft u hier geen inkomstenbelasting over te betalen. Het bedrag dat u ontvangen heeft is immers géén inkomen en komt ook niet voort uit uw woning. De schadevergoeding hoeft dus nooit te worden opgegeven bij box 1 van de inkomstenbelasting. Om bewijs te hebben dat u dit bedrag heeft ontvangen als schadevergoeding zorgt de verzekeraar dat u een belastinggarantie en een vaststellingsovereenkomst ontvangt.

Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst zijn alle afspraken vastgelegd die te maken hebben met de uiteindelijk getroffen eindregeling. Als deze overeenkomst door zowel het slachtoffer als de verzekeraar is ondertekend kan geen van beide partijen daar nog op terugkomen. Ook niet als de schade lager of juist hoger uitvalt dan op dat moment was te voorzien. De belastinggarantie wordt uitgegeven om te voorkomen dat een belastinginspecteur het ontvangen bedrag alsnog toekent aan de inkomstenbelasting. De verzekeraar zal op dat moment een bezwaarprocedure voor u starten en proberen de belastingaanslag terug te draaien. Mocht het uiteindelijk toch zo zijn dat u alsnog moet betalen, dan zal de verzekeraar daarvoor zorg dragen.

Hoe zit het met de aanslag vermogensbelasting?

Een ontvangen bedrag aan schadevergoeding kan wel van invloed zijn voor uw vermogensbelasting.(box 3). Over het heffen van deze belasting zijn nog veel zaken onduidelijk en dit kan moeizame discussies en ingewikkelde berekeningen met zich meebrengen. Gelukkig staat u hierin niet alleen. Onze advocaat letselschade Utrecht kan u bijstaan in deze vaak complexe zaken. Wanneer er advocaten aan te pas moeten komen hoeft u niet bang te zijn voor de kosten daarvan. Deze kosten zijn vrijwel altijd voor de tegenpartij.

Een letselschade specialist voor slachtoffers

Voor u als slachtoffer zijn dus geen kosten verbonden aan het inzetten van een advocaat tijdens een rechtsprocedure betreffende de schadevergoeding. De vergoeding die u ontvangt als slachtoffer is bedoeld als een potje waar u in de toekomst gebruik van gaat maken. Misschien is het wel nodig dat u zorg moet gaan inkopen of nieuwe apparatuur moet aanschaffen vooraleer u weer aan het werk kunt. Hoewel het bedrag in dat geval meer als inkomen wordt beschouwd dan als vermogen bent u toch verplicht hierover vermogensbelasting te betalen. Tevens wordt de hoogte van de eigen bijdrage aan het persoonsgebonden budget berekend aan de hand van uw vermogen. Dit kan een extra groot probleem opleveren voor mensen die zwaar letsel hebben opgelopen. Hulp van een letselschade specialist is dan voor u van groot belang.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.