Dit is wat een advocaat voor je kan betekenen in het geval van een medische fout

Dit is wat een advocaat voor je kan betekenen in het geval van een medische fout

Er zijn jaarlijks veel mensen waarbij er een medische fout wordt gemaakt. Mocht het zo zijn dat er bij jou een medische fout is gemaakt dan kan dit grote gevolgen hebben met betrekking tot jouw gezondheid. In het geval van een medische fout is het namelijk zo dat de uitkomst van een behandeling niet is zoals deze zou moeten zijn. Wanneer je denkt dat er bij een behandeling die jij bent ondergaan sprake is geweest van een medische fout, kun je het medisch dossier laten opvragen en laten beoordelen door een medisch adviseur. Blijkt het zo te zijn dat er inderdaad een medische fout is gemaakt dan heb je recht op een schadevergoeding.

De verschillende soorten aansprakelijkheid

Wanneer het zo blijkt te zijn dat een arts een medische fout heeft gemaakt en de patiënt hierdoor schade heeft ondervonden, kan de arts hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid. Om te beginnen kan iemand aansprakelijk worden gesteld naar aanleiding van een contract of overeenkomst. Daarnaast kan iemand ook aansprakelijk worden gesteld op grond van de wet. Dit kan vervolgens weer worden onderverdeeld in schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Tenslotte kan iemand aansprakelijk worden gesteld uit rechtmatige daad. Hieronder vallen alle situaties waarin iemand wel verplicht is tot het betalen van een schadevergoeding, maar dit niet voortkomt uit een onrechtmatige daad.

Het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat

Als eenmaal is gebleken dat er bij jouw behandeling sprake is geweest van een medische fout, is het verstandig om een advocaat gespecialiseerd in medische fouten te raadplegen. Deze advocaten hebben enorm veel ervaring met het behandelen van medische fouten en kunnen ervoor zorgen dat jij de hoogst mogelijke schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Daarnaast zetten deze advocaten zich speciaal in voor de slachtoffers en niet voor de verzekeraars. Bij interesse is het altijd mogelijk om vooraf kennis te maken op een van de vestigingen. Deze bevinden zich op verschillende plaatsen door heel Nederland.

Het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding

Er zijn heel veel verschillende aspecten die kunnen meespelen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Om te beginnen zal het in de meeste gevallen zo zijn dat er extra ziekenhuiskosten zijn gemaakt die je vergoed kunt krijgen. Daarnaast kun je hierbij mogelijk ook nog een geldvergoeding voor een ziekenhuisopname krijgen. Ook een inkomensverlies, verlies aan zelfwerkzaamheid of een arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen kun je in veel gevallen vergoed krijgen. Om nog een aantal voorbeelden te noemen kun je ook vervoerskosten, verhuiskosten, kosten voor hulpmiddelen en kosten voor huishoudelijke hulp en zelfs een studievertraging of -achterstand laten vergoeden.

De kosten van een advocaat

Niet iedereen kan even makkelijk de kosten voor een advocaat op zich nemen en daarom zullen de kosten altijd vooraf met de cliënt worden besproken. Het is zo bepaald dat de aansprakelijke partij naast een schadevergoeding ook alle advocaatkosten van het slachtoffer moet betalen. Ook kan het zo zijn dat je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, in dat geval kun je dit door het advocatenbureau laten aanvragen. Het is ook nog  mogelijk om subsidie aan te vragen voor een medisch haalbaarheidsonderzoek welke de kosten kunnen beperken. Voor mensen met een rechtsbijstandverzekering kan het advocatenbureau afspraken maken met jouw rechtsbijstandverzekeraar, in veel gevallen lukt dit ook en kunnen de kosten aanzienlijk worden verminderd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.